Ispis

Primjene

Kada je potrebno dijamantno bušenje?

Kod dijamantnog bušenja primarna karakteristika je ta da se bušenje izvodi bez vibracija, a samo bušenje je iznimno precizno. Samim time, dijamantno bušenje potrebno je kod zahtjevnijih slučajeva od običnog bušenja ili štemanja rupa. Sanacije, restauracije, postavljanje strujnih, vodovodnih, odvodnih (kanalizacijskih), ventilacijskih ili klimatskih instalacija - dijamantno bušenje pokazalo se savršenim za takve potrebe.

Precizno pozicioniranje rupa

Pozicioniranje

U slučajevima kada rupe treba bušiti na slabije dostupnim mjestima ili na nekim mjestima gdje se već nalaze postojeće rupe pa postoji mogućnost dodatnog pucanja podloge, dijamantno bušenje je savršen odabir. Da li se radilo o slučajevima kada:

  • mjesto za bušenje nalazi se blizu već posotjeće rupe
  • mjesto za bušenje nalazi se na uglu

nije bitno jer bušenje se izvodi u milimetar točno tako da su i ovi uvjeti prihvatljivi.

 

 

Zahtjevne podloge

ArmaturaKod određenih podloga, sama štemalica nije adekvatan alat s kojim možete obaviti cijeli posao jer će zbog svojih tehničkih nedostataka ili nesavršenosti zakazati posao. Kod dijamantnog bušenje - nema problema s tim istim podlogama:

  • armirani beton
  • granit
  • mramor
  • asfalt

Sve te podloge možemo bušiti jer dijamantno bušenje je bušenje bez vibracija, tako da kod finijih podloga ne dolazi do pucanja.